Firmy

ZO OS Hacar a.s., Hořice

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …

ZO OS KOVO KERAMTECH spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zastupováním a prosazováním zájmů …
499 878 501

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklopísek Střeleč a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
493 505 347

POO OS TOK VEBA

Provoz odborové organizace pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a …

ZO OS KOVO ŠKODA, AUTO

 – Naplánovat trasu
Provoz odborové organizace sdružující zejména pracovníky automobilového …
499 465 855

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
495 523 267

ZO OS Kovo Jesva Hořice

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů, a to v oblastech pracovněprávních, mzdových a …
493 504 000

Základní organizace Odborového svazu Echo Rubena a.s. Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na prosazování a obhajobu ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních …

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …

ZV OSŽ - Správa tratí a budov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou, prosazováním a obhajobou ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých …
972 341 075

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Gerontocentrum

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
603 301 582

Odborové sdružení železničářů ZO ČD železniční stanice Meziměstí

 – Naplánovat trasu
Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů …
491 582 771

Základní organizace OS DLV Krpa Envelope, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového svazu …