Firmy

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
261 004 318

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování zaměstnanců různých pracovních odvětví s cílem zajištění jejich důstojných pracovních podmínek. Naším cílem je obhajoba lidí, pro které je práce hlavním zdrojem obživy. Usilujeme o důstojné pracovní podmínky, humanizaci práce a odpovídající odměnu za vykonanou …
604 122 444

Základní odborová organizace odborového svazu st. orgánů a organizací policie ČR, SHMP a SStčk ev.č. 20-0293-3209

 – Naplánovat trasu
Hájíme práva a zájmy členů především v pracovněprávní, mzdové i sociální oblasti či oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a …
974 823 960

Českomoravská konfederace odborových svazů

 – Naplánovat trasu
Nabízíme obhajobu práv, zájmů a potřeb členů zejména v pracovněprávní, mzdové a sociální oblasti. Zaměřujeme se na vytvoření podmínek pro snížení nezaměstnanosti, udržení zaměstnání a podpora vzniku nových pracovních …
234 461 111

Odborové sdružení železničářů ZO železniční stanice Praha hlavní nádraží

 – Naplánovat trasu
Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých …

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení …
605 488 793

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o ochranu a obhajobu práv, zájmů a potřeb členů svazu. Nabízíme prosazování dobrých mzdových a platových podmínek, kolektivní smlouvy, metodickou pomoc, prosazování sociálního programu, zajišťování cenově dostupných rehabilitačních pobytů, vyšetřování a odškodňování pracovních …
234 461 111


Mezinárodní nezávislý odborový svaz pracovníků v kinematografii - Kinos

 – Naplánovat trasu
Organizace chrání a obhajuje práva, zájmy a potřeby svých členů v jejich pracovněprávních, sociálních a profesních …
224 142 737

Herecká asociace

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing, televizní a filmové komedie a …
224 142 434

ZO OS KOVO SVÚM, a. s. Areál VÚ Běchovice

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborových služeb a …

Odborový svaz hasičů

 – Naplánovat trasu
Podpora a hájení zájmů příslušníků a zaměstnanců hasičských záchranných …
234 462 303

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
221 132 488

VOS - Filozofická fakulta UK Praha

 – Naplánovat trasu
Jsme fakultní výbor odborové …
731 439 763