Firmy

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace JABLONEX

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Heliotherm s.r.o. Vsetínské sklárny

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

ZO Federace vozmistrů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborovou organizaci se zaměřením na profese vozmistra a provozních zaměstnanců vozových dep. Zabýváme se hájením pracovních, ekonomických i sociálních zájmů svých …

OSPO Jednota SD v Tachově

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového svazu pracovníků …
374 752 515

ZO OS Unios Správa pražských hřbitovů

 – Naplánovat trasu
Základní organizace správy pražských …
272 011 121

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich …
224 142 661

Odborové sdružení železničářů ZO ČD železniční stanice

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
972 774 462

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklárny Kavalier

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …


Odborová organizace Údržby dolů Komořany

 – Naplánovat trasu
Prosazování a obhajoba zájmů členů odborové …Odborová základní organizace při Technické univerzitě v Liberci

 – Naplánovat trasu
Ochrana a hájení práv, zájmů a potřeb svých členů. Cílem je navrhování změn a prosazování pracovně právních a sociálních jistot profesních a sociálních skupin svých členů vůči zaměstnavateli a jiným orgánům a organizacím v souladu s platnými zákony. Zajišťujeme půjčky a předplatné do …
485 353 421

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví - OSPPP

Sdružujeme základní odborové organizace z více než 27 firem. Aktivně usilujeme o zlepšování platových i pracovních podmínek všech zaměstnanců. Svoje členy dále podporujeme množstvím doplňkových výhod. Je členem největší odborové centrály …