Firmy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby osobám se zdravotním postižením a jejich zařazení do společnosti. Zaměřujeme se na skupinu osob od 16 do 80 let. Zajišťujeme stravu, osobní péči, sociální rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy a další …
545 211 568

Zelený dům pohody

Poskytování sociálních služeb. Provoz denního a týdenního stacionáře a domova pro osoby s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením od 16 do 64 let …

BILICULUM,z.ú.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětský denní stacionář pro klienty s kombinovanými vadami a autismem věkové kategorie od 3 do 35 let a sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Poskytujeme osobní asistenci, chráněné bydlení a …
778 489 810

Domov Horizont

Poskytujeme péči pro osoby se zdravotním postižením a nabízíme chráněné …

Zámek Břežany

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme péči osobám s mentálním postižením všech stupňů. Zajišťujeme pomoc při osobní hygieně či při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Provádíme výchovné, vzdělávací, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti. K dispozici jsou rehabilitace a venkovní …
515 277 111

Domov Olga

Provozujeme denní stacionář. Poskytujeme sociální služby určené pro dospělé lidi s lehkým až těžkým mentálním postižením se sníženou soběstačností. Kapacita zařízení činí 35 klientů. K dispozici jsou terapeutické dílny, kde je možné vyzkoušet práci s textilem, keramikou, …

Habrovanský zámek

Poskytování ústavní péče tělesně postiženým dospělým občanům. Pomáháme klientům žít důstojný život, usilujeme o zachování a rozvoj jejich soběstačnosti a předcházíme rizikům sociálního vyloučení. Usilujeme o návrat klientů do běžného způsobu …

HEWER, z.s.

Poskytujeme nepřetržité (nonstop) služby osobní asistence pro zdravotně, tělesně nebo mentálně znevýhodněné lidi v jejich domácím prostředí. Zajišťujeme akreditované …

LILA Domov pro postižené děti Otnice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro děti s diagnózou dětské mozkové obrny a Downovým syndromem. Nabízíme péči o děti s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením. Poskytujeme rehabilitační a výchovnou …
544 240 032

Domov u lesa Tavíkovice

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme celodenní pobyt a stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči. Nabízíme nácvik, podporu a pomoc v zajištění soběstačnosti a samostatnosti. Zajištění kadeřnických, holičských a pedikérských …

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Vyškov

Provozujeme denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 do 40 let. Nabízíme pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní, podporu vytváření a zdokonalování pracovních návyků i dovedností či zprostředkování kontaktu se společenským …

Ústav sociální péče pro zrakově postižené

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se poskytováním rehabilitačních a rekvalifikačních služeb zrakově postiženým. Zaměřujeme se také na ambulantní i pobytovou péči a na výrobu a prodej drobných výrobků pocházejících z terapeutické činnosti uživatelů. Zajišťujeme nácvik dovedností na počítačích a následnou …
545 558 132

Sociální služby Šebetov

 – Naplánovat trasu
Provozování zařízení pro mentálně a tělesně postižené …
516 465 438