Firmy

Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni

Poskytování sociálních služeb pro těžce tělesně postižené dospělé občany. Nabídka celodenní peče o …

Charita Opava

Provoz denního stacionáře pro děti s kombinovanými …

Benjamín

Poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením. Nabízíme individuální přístup, respekt a partnerský přístup pro jejich začleňování do spolčenosti a běžného …

Domov na Liščině

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních a ubytovacích služeb pro dospělé osoby se zdravotním …
599 503 126

Armáda spásy v České republice, z. s.

Poskytujeme sociální služby na základě křesťanských zásad pro osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci - pro osoby bez domova, rodiny s dětmi, seniory. Pořádáme sbírky a charitativní …

Sírius

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme sociální pobytové služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 26 let) s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování, stravování, výchovu, vzdělávání, ošetřovatelskou péči, sociální aktivizaci a sociální …
553 711 803

Fontána

Poskytování pobytových služeb a sociální pomoci. Ubytování v bytech je srovnatelné s běžnou domácností, a to jak svým uspořádáním místností, tak s jejich …

Zámek Nová Horka

Poskytování služeb ústavní péče ženám s mentálním postižením, zajišťování činnosti zařízení pro výkon pěstounské …

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Nabízíme možnost aktivně prožívat dny, formou aktivizačních činností umožňujeme klientům rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a …
596 411 026

Náš svět

Poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a chronickým duševním onemocněním. Nabízíme domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a …

GALAXIE CENTRUM POMOCI, denní stacionář

Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním i tělesným postižením. Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Nabízíme také prodej …

Domov Jistoty

Poskytování sociální pobytové služby seniorům s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Zajišťování nepřetržité 24 hodinové služby. K dispozici jsou registrované všeobecné sestry a nutriční specialista. Nabídka práce na zahradě, práce s přírodním a umělým materiálem, internetem a …

Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby dětem ve věku od dvaceti do dvaceti šesti let se zdravotním, tělesným, mentálním, psychickým a kombinovaným postižením. Celková kapacita zařízení je 25 osob. Snažíme se podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k aktivitě a jejich sociálnímu …
596 512 087

Zámek Dolní Životice

Poskytování pobytových služeb a sociální pomoci. Zajišťujeme každodenní podporu a péči na základě individuálních potřeb a přání uživatelů. Poskytujeme sociální služby dospělým lidem s mentálním, resp. kombinovaným postižením, kteří vyžadují různou míru …