Firmy

Domov bez hranic Rumburk

Poskytování sociální péče pro osoby se zdravotním …

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves

Poskytování ústavní péče pro mentálně postižené osoby. Nabídka canisterapie a …

HEWER, z.s.

Poskytujeme nepřetržité (nonstop) služby osobní asistence pro zdravotně, tělesně nebo mentálně znevýhodněné lidi v jejich domácím prostředí. Zajišťujeme akreditované …

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice

Zajišťujeme péči o tělesně postižené osoby. Kapacita celkem je 75 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. K dispozici klientům jsou keramické dílny a dílny sociální terapie. Jezdíme na plavání, výlety, rekreace, koncerty a pořádáme besídky a různé …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

 – Naplánovat trasu
Jsme specifické preventivní, výchovné a vzdělávací zařízení určené pro chlapce ve věku 15 až 26 let. Umožňujeme ubytování v samostatných objektech. Středisko výchovné péče je určeno pro děti ve věku 6-18 …
(1)
415 237 216

Domov Bez zámků Tuchořice

Zajištění sociální péče pro mentálně postižené dospělé …

Domov Severka Jiříkov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ošetřovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťujeme zdravotně ošetřovatelské služby, kulturně společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací a to s přihlédnutím ke stupni postižení …
412 337 005

Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Jsme integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením. Službu domov pro osoby se zdravotním postižením provozujeme v neústavním prostředí, klienti žijí v samostatných a běžně vybavených bytech. Další naše služby jsou chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a terapeutické …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Poskytování péče občanům s kombinovaným …

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov

Jsme významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení, které se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu. Jsme zařízení pro chlapce od 15 do 18 až 26 let s předběžným …

Domovy sociálních služeb Litvínov

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením včetně postižení s kombinovanými vadami. Dále poskytování služeb …
476 765 117

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice

Nabízíme pobytové sociální služby lidem s mentálním i kombinovaným postižením od 18 do 60 let věku, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Zařízení není vhodně pro osoby upoutané na lůžko, nevidomé a …

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Poskytujeme ústavní sociální péči postiženým. Nabízíme keramické, ruční i truhlářské dílny. Zajišťujeme péči praktického lékaře a psychiatra. Provozujeme nepřetržitě oddělení všeobecných registrovaných sester pod vedením lékařů. Zaměřujeme se na pohybovou a pracovní …

Dům U Potoka

Poskytování pečovatelských služeb pro mobilní ženy a muže od 16 do 80 let s lehkou mentální retardací a potřebou podpory soběstačnosti a samostatnosti. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s kapacitou 8 lůžek. Možnost využití velké zahrady s terasou, pergolou a …