Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves

Poskytování ústavní péče pro mentálně postižené osoby. Nabídka canisterapie a …

Domov Severka Jiříkov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ošetřovatelskou péči formou celoročního pobytu. Zajišťujeme zdravotně ošetřovatelské služby, kulturně společenské, sportovní, pracovní, zájmové a výchovně vzdělávací a to s přihlédnutím ke stupni postižení …
412 337 005

Městský ústav sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Ústav poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - domov pro seniory, pečovatelskou službu a odlehčovací služby. Ústav zajišťuje pomoc a podporu seniorům a lidem s postižením při jejich začleňování do …
474 375 414

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice

Zajišťujeme péči o tělesně postižené osoby. Kapacita celkem je 75 míst v jedno a dvoulůžkových pokojích. K dispozici klientům jsou keramické dílny a dílny sociální terapie. Jezdíme na plavání, výlety, rekreace, koncerty a pořádáme besídky a různé …

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytování celoročního pobytu a péče dětem od 3 let, mládeži a dospělým bez věkového omezení. Poskytujeme poradenský servis, metodickou podporu, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dětí ve věku povinné školní …

Domovy sociálních služeb Litvínov

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb lidem s mentálním postižením včetně postižení s kombinovanými vadami. Dále poskytování služeb …
476 765 117

Domov bez hranic Rumburk

Poskytování sociální péče pro osoby se zdravotním …

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice

Nabízíme pobytové sociální služby lidem s mentálním i kombinovaným postižením od 18 do 60 let věku, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Zařízení není vhodně pro osoby upoutané na lůžko, nevidomé a …

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky

Poskytování péče občanům s kombinovaným …

HEWER, z.s.

Poskytujeme nepřetržité (nonstop) služby osobní asistence pro zdravotně, tělesně nebo mentálně znevýhodněné lidi v jejich domácím prostředí. Zajišťujeme akreditované …

Dům U Potoka

Poskytování pečovatelských služeb pro mobilní ženy a muže od 16 do 80 let s lehkou mentální retardací a potřebou podpory soběstačnosti a samostatnosti. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s kapacitou 8 lůžek. Možnost využití velké zahrady s terasou, pergolou a …

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Pšov

Jsme významné a v mnohých aspektech zcela jedinečné etopedické zařízení, které se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu. Jsme zařízení pro chlapce od 15 do 18 až 26 let s předběžným …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

 – Naplánovat trasu
Jsme specifické preventivní, výchovné a vzdělávací zařízení určené pro chlapce ve věku 15 až 26 let. Umožňujeme ubytování v samostatných objektech. Středisko výchovné péče je určeno pro děti ve věku 6-18 …
(1)
415 237 216

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice

Poskytování služeb sociální …