Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Domov Jeřabina Pelhřimov

Nabídka péče o muže a ženy s mentálním postižením, zrakovými, sluchovými, řečovými a tělesnými vadami. Nabízíme chráněné bydlení. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci, snižování závislosti na poskytované sociální …

Domov bez zámku

Poskytování sociální péče pro občany s mentálním postižením těžšího …

Domov Lidmaň

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením a nabídka chráněného bydlení. Zaměřujeme se na spolupráci s rodinami a blízkými osobami uživatelů, podporu při zapojování do veřejného života a péče o vlastní osobu a zdraví, posílení sociálního splývání se společností a samostatné …

Dětské středisko Březejc

Zařízení pro osoby se zdravotním postižením, které poskytuje denní, týdenní a celoroční pobytové služby. Poskytujeme komplexní péči tělesně i mentálně handicapovaným klientům od 6 let věku a zajišťujeme plný rozvoj jejich osobnosti, integraci do společnosti s možností rozvíjení sociálních …

Domov ve Věži

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexní péče zdravotně a psychosociálně postiženým lidem. Zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimeme pro osoby s chronickým duševním …
569 445 227

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, ZŠ a školní jídelna Počátky

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu pro dívky se sociálním …
565 495 384

Ústav sociální péče Nové Syrovice

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme podporu a péči osobám závislým na alkoholu, osobám ohroženým touto závislostí či osobám, u nichž účinky alkoholu způsobily psychotické nebo duševní …
568 408 211

Ústav sociální péče Křižanov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme nezbytnou podporu lidem s mentálním postižením na cestě k běžnému způsobu života s ohledem na jejich individuální potřeby a …
566 543 401

Domov Háj

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou soběstačností včetně uživatelů s mentálním nebo s mentálním a kombinovaným …
733 624 181

Domov u lesa Tavíkovice

Provoz domova pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme celodenní pobyt a stravu, ošetřovatelskou, zdravotní a rehabilitační péči. Nabízíme nácvik, podporu a pomoc v zajištění soběstačnosti a samostatnosti. Zajištění kadeřnických, holičských a pedikérských …

Domov na hradě Rychmburk

Poskytování ubytování a sociální péče chronicky duševně nemocným. Naším cílem je podporovat tyto lidi v soběstačném životě. Pořádáme pro ně společenské akce a realizujeme jejich vlastní kulturní …

Domov na zámku Bystré

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 3 let věku s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování v jednolůžkových až třílůžkových pokojích se zajištěním stravování. Zajišťujeme mírnou, částečnou i úplnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní …

Penzion - centrum pro seniory

Nabízíme ubytování pro soběstačné klienty ve dvoupokojových bytech. Provozujeme denní stacionář a …

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu o kapacitě 36 …
604 508 356