Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Náš domov nabízí kvalitní a útulné bydlení, rodinnou atmosféru, lidský a přátelský přístup profesionálních pečovatelek i domácí stravování. Patříme mezi neziskové organizace a náš domov byl založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným …
603 455 807

Dům seniorů Michle s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Registrované nestátní sociální a zdravotnické ambulantní zařízení s příjemnou rodinnou atmosférou v klidné části …
(2)
261 222 789Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Poskytování sociální péče osobám s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením. Provoz denního a týdenního stacionáře a chráněného bydlení. Zajištění výchovně vzdělávacích činností. Možnost využití počítačového kurzu, sportovního klubu, realizace v hudební či divadelní skupině, …

Penzion - centrum pro seniory

Nabízíme ubytování pro soběstačné klienty ve dvoupokojových bytech. Provozujeme denní stacionář a …

Domov bez zámku

Poskytování sociální péče pro občany s mentálním postižením těžšího …

Benjamín

Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži s mentálním postižením od 3 do 26 …

Zámeček Střelice

Poskytování celoroční a týdenní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Pro osoby se zdravotním postižením poskytujeme vzdělávací program Tréninkové bydlení a provozujeme terapeutické …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola a střední škola, Praha 9, Čakovická

 – Naplánovat trasu
Provoz výchovného ústavu pro chlapce ve věku od 15 let. Součástí zařízení je i Středisko výchovné péče. Ambulantní oddělení poskytují péči dětem a mladistvým převážně od deseti let do ukončení středního vzdělávání a Celodenní a Internátní oddělení nabízí preventivně výchovné …
283 883 470

Domov Sluneční dvůr

 – Naplánovat trasu
Provoz ústavu sociální péče pro dospělé ženy, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Provozujeme keramickou, košíkářskou a krejčovskou dílnu včetně dílny na výrobu …
728 972 996

Ústav sociální péče Křižanov

Vytváření podmínek k prevenci sociální izolace dětí od 3 let s mentálním postižením a mládeže i dospělých s přidruženými a kombinovanými vadami. Nabídka arteterapeutické dílny, biblioterapie, canisterapie, ergoterapie, farmingterapie, hipoterapie, muzikoterapie, psychoterapie a …

Centrum Dominika Kokory

Provoz ústavu s individuálním přístupem a léčebně-preventivní péčí poskytovanou zdravotnickými a sociálními …

Domov ve Věži

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexní péče zdravotně a psychosociálně postiženým lidem. Zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimeme pro osoby s chronickým duševním …
569 445 227