Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
386 359 264

Odborové sdružení železničářů - ZO - ČD - TELEMATIKA

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového sdružení …

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.

 – Naplánovat trasu
Nezávislé sdružení právnických a fyzických osob sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů. Zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků. Vyvíjí studijní, informační, dokumentační, vzdělávací a expertní …
381 213 332

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace CHLUM U TŘEBONĚ

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
723 742 026

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
384 340 134

OSSZ Strakonice

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(1)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Poskytování sociální péče osobám s mentálním a přidruženým kombinovaným postižením. Provoz denního a týdenního stacionáře a chráněného bydlení. Zajištění výchovně vzdělávacích činností. Možnost využití počítačového kurzu, sportovního klubu, realizace v hudební či divadelní skupině, …

Odborové sdružení železničářů - Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

 – Naplánovat trasu
Zastupujeme zájmy zaměstnanců v pracovněprávních …

ZO OS KOVO, DURA Automotive CZ, k.s.

 – Naplánovat trasu
Činnost odborového …
605 177 712

Sociální služby Města Milevska

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme základní sociální poradenství nebo pečovatelské služby. Půjčujeme rehabilitační pomůcky. Zajišťujeme také dovoz stravy …
382 522 125

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec

Provozujeme výchovný ústav pro dívky od 15 do 18 let, které pro své zdravotní, tělesné a psychické onemocnění nemohou být umístěny v běžném výchovném …

Základní odborová organizace Odborového svazu pracovníků obchodu AHOLD ČR a.s. Albert

 – Naplánovat trasu
Nabízíme kolektivní vyjednávání se zaměstnavatelem pro zlepšení podmínek …
910 111 387

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb občanům. Nabídka pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně a uplatnění práv. Zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským …
383 312 277