Firmy

Doupovské hory, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu místní iniciativy a lokálního partnerství na regionální úrovni, tvorbu pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin a jejich integraci na trh …
737 444 602

OSSZ Karlovy Vary

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(2)

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace FLABEG CZECH, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
720 513 411

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace EUTIT s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
354 789 179

Srdce a čin, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb v oblasti sociálního podnikání. Zprostředkování pracovních míst sociálně …
602 266 053

KSK centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme činnost občanské poradny a terénních programů. Zaměřujeme se na pomoc sociálně slabším a znevýhodněným, sociální asistenci, základní právní poradenství, volnočasové aktivity, pomoc s hledáním zaměstnání a další. Nabízíme pomoc lidem žijícím v sociálně vyloučených …
603 322 094

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace THUN 1794 a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
353 410 111

Sociální služby

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci. Pořádáme volnočasové aktivity nabízejí pracovníci aktivizačního oddělení. Kvalitní stravu připravují pracovníci …
352 370 137

Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen v Mnichově

Poskytujeme sociální služby pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kapacita zařízení je 76 klientů. Zajišťujeme ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. Nabízíme zdravotní péči a fakultativní …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace O-I Manufacturing Czech Republic a.s. závod Nové Sedlo

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
352 372 120

Domov se zvláštním režimem Kazdův Dvůr

Provozujeme soukromé zařízení, které rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb nabízí svým klientům adekvátní a důstojné podmínky pro plnohodnotné prožití poslední třetiny života. Poskytujeme podporu a pomoc lidem s těžkou a úplnou závislostí na pomoci jiné …


Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
353 406 251

Demokratická Unie Odborářů

 – Naplánovat trasu
Jsme odborová organizace zastupující především zaměstnance železniční dopravy. Řešíme postoje k pracovněprávním otázkám, kolektivnímu vyjednávání, problémům pracoviště člena a ke všemu, co mohou odbory změnit nebo ovlivnit. Poskytujeme …
972 444 180