Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
495 523 267

OSSZ Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Helpion, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytujeme zaměstnání. Poskytujeme sociální bydlení osobám a domácnostem ohroženým chudobou, které se nacházejí v bytové nouzi. Organizujeme různá školení, přednášky a besedy. Nabídka doplňkových a navazujících služeb ke službám sociální …
773 140 237

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE při RYBÁŘSTVÍ CHLUMEC n. Cidlinou, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
495 703 050

Základní organizace ČMOSA při Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb našich členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a …

ZO OS Hacar a.s., Hořice

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Oblastní nemocnice Jičín a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborový svaz zdravotnictví a sociální …

Dětský domov se školou a ZŠ Kostelec nad Orlicí

Provoz výchovného …

POO OS TOK VEBA

Provoz odborové organizace pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a …

Domov Dědina

Poskytujeme bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, kteří potřebují podporu při obstarávání běžných denních záležitostí, od 18 let do 64 let …

Odborový svaz pracovníků obchodu

Jsme občanské sdružení zabývající se ochranou a prosazováním práv a zájmů svých členů. Specializujeme se na zlepšování pracovních, mzdových, profesních, materiálních, sociálních a kulturních zájmů. Poskytujeme poradenství v pracovněprávních a mzdových otázkách. Vedeme kolektivní …

ZO Odborového svazu pracovníků obchodu Tesco Stores ČR, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

ZV OSŽ - Správa tratí a budov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou, prosazováním a obhajobou ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých …
972 341 075