Firmy

OSSZ Náchod

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
495 523 267

Helpion, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Podporujeme osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytujeme zaměstnání. Poskytujeme sociální bydlení osobám a domácnostem ohroženým chudobou, které se nacházejí v bytové nouzi. Organizujeme různá školení, přednášky a besedy. Nabídka doplňkových a navazujících služeb ke službám sociální …
773 140 237

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

ZO OS KOVO KERAMTECH spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se zastupováním a prosazováním zájmů …
499 878 501

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
603 301 582

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE při RYBÁŘSTVÍ CHLUMEC n. Cidlinou, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
495 703 050

Základní organizace Odborového svazu Echo Rubena a.s. Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na prosazování a obhajobu ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních …

ZO OS Kovo Jesva Hořice

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů, a to v oblastech pracovněprávních, mzdových a …
493 504 000

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Gerontocentrum

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …

Základní organizace OS Kovo při Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav, závod Kvasiny

 – Naplánovat trasu
Poskytování ochrany práv, zájmů a potřeb svých členů, a to v oblastech pracovněprávních, mzdových a …

ZO OS KOVO ŠKODA, AUTO

 – Naplánovat trasu
Provoz odborové organizace sdružující zejména pracovníky automobilového …
499 465 855

Základní organizace ČMOSA při Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb našich členů v oblastech pracovněprávních, mzdových a …

Základní organizace OS DLV Krpa Envelope, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového svazu …