Firmy

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Nabízíme možnost aktivně prožívat dny, formou aktivizačních činností umožňujeme klientům rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a …
596 411 026

OSSZ Ostrava

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 683 834


Christiania, o.p.s.

Základní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociální, výchovy a vzdělávání či kultury a umění. Zdarma nabízíme pomoc osobám pečujícím v domácím prostředí o své blízké. Poradenství a informace, psychická pomoc a podpora, vzdělávání, …

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku. Poskytuje psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Zařízení je určeno pro chlapce s kapacitou deseti dětí. Zaměřujeme se na snižování psychosomatického napětí, zajišťujeme psychologickou …
596 133 371

Základní organizace OS KOVO Sungwoo Hitech

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme služby odborového …
(1)
734 418 997

ZO OS zaměstnanců VOKD Karviná

 – Naplánovat trasu
Obhajoba práv, zájmů a potřeb …
596 311 590

Sírius

 – Naplánovat trasu
Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením. Poskytujeme sociální pobytové služby dětem a mládeži (ve věku od 3 do 26 let) s mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování, stravování, výchovu, vzdělávání, ošetřovatelskou péči, sociální aktivizaci a sociální …
553 711 803

Odborový svaz Kovo základní organizace Odborová centrála Vítkovice

 – Naplánovat trasu
Provádíme činnost v oblasti odborového svazu. Zaměřujeme se na kolektivní …
595 952 411

Svaz cestujících ve veřejné dopravě

 – Naplánovat trasu
Hájíme právo cestujících na spolehlivou a bezpečnou veřejnou dopravu v České …
737 131 290

GALAXIE CENTRUM POMOCI, denní stacionář

Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním i tělesným postižením. Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Nabízíme také prodej …

Charita Opava

Provoz denního stacionáře pro děti s kombinovanými …