Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Christiania, o.p.s.

Základní činností společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociální, výchovy a vzdělávání či kultury a umění. Zdarma nabízíme pomoc osobám pečujícím v domácím prostředí o své blízké. Poradenství a informace, psychická pomoc a podpora, vzdělávání, …

Odborový svaz státních orgánů a organizací

 – Naplánovat trasu
Zajištění právní pomoci a poskytování poradenství …
596 104 187


SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením. Nabízíme možnost aktivně prožívat dny, formou aktivizačních činností umožňujeme klientům rozvíjet nebo udržovat své schopnosti a …
596 411 026

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
596 277 437

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín - Šunychl

 – Naplánovat trasu
Provoz diagnostického ústavu poskytuje péči dětem, které nemají ukončenou povinnou školní docházku. Poskytuje psychologické nebo speciálně pedagogické služby. Zařízení je určeno pro chlapce s kapacitou deseti dětí. Zaměřujeme se na snižování psychosomatického napětí, zajišťujeme psychologickou …
596 133 371

OSSZ Opava

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Benjamín

Poskytování sociálních služeb dětem a mládeži s mentálním postižením od 3 do 26 …

ČMOS PŠ, Krajská organizační jednotka Moravskoslezský kraj

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb odborového svazu pracovníků …
596 314 555

ZO NOS PPP Pivovary Staropramen a.s., Pivovar OSTRAVAR

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb odborového …
(2)
596 650 292

Základní organizace OS KOVO ŽDB Group

 – Naplánovat trasu
Činnost odborových …
596 083 330

Sdružení pravicových odborů

 – Naplánovat trasu
Sdružení pravicových odborů místní …

GALAXIE CENTRUM POMOCI, denní stacionář

Poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním i tělesným postižením. Služba je placená a je poskytována na základě uzavřené smlouvy. Nabízíme také prodej …

ZO OS DOSIA při DPO a.s.

 – Naplánovat trasu
Prosazování sociálních, pracovních, ekonomických, mzdových, kulturních, životních, ekologických a profesních zájmů členů a ochrana jejich …
597 401 050