Firmy

Klidné bydlení Jeseníky, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Ústav zabývající se sociální …
736 535 524

OSSZ Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(1)

Odborové sdružení železničářů

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …
972 741 790

Nový život - společnost pro resocializaci hendikepovaných osob v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci zdravotně postiženým a sociálně slabým …
604 863 089

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
583 212 237

ZO OS Unios Ekoltes a.s.

 – Naplánovat trasu
Hájení práv zaměstnanců a vyjednávání o kolektivních …
581 615 168ZO OS Kovo Pramet

 – Naplánovat trasu
Provozujeme odborovou organizaci, která sdružuje své členy a hájí práva a zájmy …
583 381 289

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace Šumperk

 – Naplánovat trasu
Cílem podporovaného bydlení je podpora při péči o vlastní osobu a domácnost a zabránění sociálnímu vyloučení. V areálu je 8 bezbariérových bytů 1+kk. V budově je výtah s plošinou pro invalidní vozíky. Cílovou skupinou jsou osoby s lehkým až středně těžkým mentálním i tělesným …
583 250 246

Centrum sociálních služeb Kojetín

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci osobám, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení mají sníženou soběstačnost a ocitli se v nepříznivé sociální situaci, jež vyžaduje pomoc jiné …
581 761 484

DS VOLBA

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociální služby širokému spektru obyvatelstva, a to od nejmenších dětí až po seniory a osoby se zdravotním …
583 550 239

Odborový svaz Unios

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu. Pořádáme sportovní akce, semináře a rekreace pro …
604 846 685

Dětský Klíč Šumperk, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče o handicapované děti, podpory jejich rodinám a hledání možností integrace do společnosti. Nabízíme služby osobní asistence, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, semináře a další …
583 550 118