Firmy

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
465 525 510

OSSZ Pardubice

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Provoz poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou. Poskytování psychologického a sociálně-právního poradenství a dalšího. Pomáháme dětem bez rodičů prostřednictvím víkendových výcvikových pobytů, emailového poradenství, skupin osobnostního růstu a …


Domov pod Kuňkou

 – Naplánovat trasu
Poskytování pobytových sociálních služeb - domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné …
466 415 636


Domov u studánky

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme ústavní sociální péči. Domov může pečovat až o 88 klientů. Domov má tři hlavní budovy - Oddělení a Okál a Modrý dům. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových …
Pracovní nabídka
465 507 700

Domov u fontány

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb domova pro seniory se zvláštním režimem. Nabízíme poskytování nepřetržité sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče klientům, kteří ji z důvodu svého hendikepu …
466 959 166

Domov na hradě Rychmburk

Poskytování ubytování a sociální péče chronicky duševně nemocným. Naším cílem je podporovat tyto lidi v soběstačném životě. Pořádáme pro ně společenské akce a realizujeme jejich vlastní kulturní …

Domov sociálních služeb Slatiňany

Zabezpečování denních, týdenních a celoročních pobytů pro klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let. Zajišťujeme denní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací …

Penzion - centrum pro seniory

Nabízíme ubytování pro soběstačné klienty ve dvoupokojových bytech. Provozujeme denní stacionář a …

Sociální služby města Pardubic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování služeb sociální péče pro …
466 614 229

Domov na rozcestí Svitavy

 – Naplánovat trasu
Poskytování péče a ubytování osobám starším 18 let se zdravotním postižením. Zajišťování účasti na sportovních a kulturních …
468 008 101

Domov na zámku Bystré

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám od 3 let věku s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením. Nabízíme ubytování v jednolůžkových až třílůžkových pokojích se zajištěním stravování. Zajišťujeme mírnou, částečnou i úplnou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní …