Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Česká správa sociálního zabezpečení

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(38)

Základní organizace OS Dopravy Motol

Naše organizace sdružuje všechny zaměstnance, OSVČ, studující i nezaměstnané, za účelem ochrany jejich zájmů a dodržování pracovního práva a zákonů. Přispíváme ke zlepšení jejich pracovních a finančních podmínek i k poskytování kolektivní rekreace, soutěží a …

PSSZ - ÚP Praha 3

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Sedmibarevno z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme celoroční pobytovou službu dospělým ženám s mentálním postižením v prostředí blízkém běžnému …

OSSZ Praha - východ

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(2)


Herecká asociace

 – Naplánovat trasu
Provoz nezávislé profesní odborové organizace s působností na území České republiky. Asociace uděluje ocenění v oblasti divadlo, dabing, televizní a filmové komedie a …
224 142 434

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborových služeb a …
602 121 284


OSSZ Praha - západ

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(2)

Odborové sdružení železničářů

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …
972 241 924

Green Doors z.ú.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pracovní a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Pořádáme také osvětové a kulturně integrativní akce pro …
220 951 468

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
222 540 322

Odborový svaz zaměstnanců letectví

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …