Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Roska Třebíč, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
606 538 849

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SKLO BOHEMIA a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
724 477 248

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace BOHEMIA Brodce

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
724 226 691

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

 – Naplánovat trasu
Poskytování pracovněprávního poradenství, podpory a sociálních jistot členům. Dále zajišťování členům sdružení metodické a poradenské činnosti v otázkách BOZP a závodním inspektorům BOZP poskytuje nejméně 1x ročně informace v oblasti BOZP formou seminářů a …
565 365 205

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Poskytujeme sociální služby pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Našim cílem je dosažení samostatnosti a nezávislosti. Učíme uživatele pravidla slušného společenského chování a soužití. Vyučujeme vaření, domácí a ruční práce, pravidla bezpečnosti silničního provozu a …

ZO OS KOVO ŽĎAS

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme činnost odborového …
728 085 967

OSSZ Žďár nad Sázavou

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …

Domov Kopretina Černovice

 – Naplánovat trasu
Nabídka rehabilitační péče klientům s mentálním postižením od tří let věku v zařízení i v rodině. Péče zahrnuje těsnou spolupráci s rodinou, náhradní domov s programem k dosažení co nejvyšší kvality života, facilitační programy - týmovou spolupráci, ucelenou rehabilitaci, ošetřovatelskou …
565 427 111

Domov bez zámku

Poskytování sociální péče pro občany s mentálním postižením těžšího …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace BOHEMIA Dobronín

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Ústav sociální péče Křižanov

Vytváření podmínek k prevenci sociální izolace dětí od 3 let s mentálním postižením a mládeže i dospělých s přidruženými a kombinovanými vadami. Nabídka arteterapeutické dílny, biblioterapie, canisterapie, ergoterapie, farmingterapie, hipoterapie, muzikoterapie, psychoterapie a …

Domov ve Věži

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexní péče zdravotně a psychosociálně postiženým lidem. Zajištění pobytové služby v domově se zvláštním režimeme pro osoby s chronickým duševním …
569 445 227

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklárna JANŠTEJN

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních i jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy či přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborový svaz občanských sdružení Základní organizace TJ Sokol Bedřichov

Provozování odborového …