Firmy

OSSZ Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …
(1)

Ředitelství

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb. Usilujeme a podporujeme důstojné a aktivní stáří s cílem zachování kvality života. Naší snahou je umožnit klientům, jimž jsou naše služby určeny, žít pestrý, smysluplný, odpovědný, plnohodnotný a kvalitní …
573 500 761

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
571 420 617

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace CRYSTALEX závod Karolinka

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
571 425 726

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SCHOTT CR

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
571 686 111

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Poskytování služeb dětem, mládeži a dospělým občanům s mentálním postižením či přidruženými tělesnými vadami i pomoci při začleňování do …


Domov na Dubíčku

Nabídka sociálních služeb pro dospělé a mentálně postižené …

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace SCHOTT Flat Glass CR

Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Grunt

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme dlouhodobé léčebně-resocializační pobyty pro muže závisle na nealkoholových drogách a méně adaptabilní jedince ve věku od 18 let. Základem terapie je roční pobyt v uzavřené komunitě v prostředí zemědělské farmy s chovem hospodářských …
774 857 581

Odborový svaz KOVO

Zajišťujeme poradenství a pomoc v majetkoprávních a pracovněprávních sporech pracovníkům kovozpracujícího průmyslu. Podílíme se na řešení problémů státní sociální politiky a postavení zaměstnanců. Poskytujeme právní poradenství. Zaměřujeme se na pořádání kurzů a …

ZO OS KOVO Groz-Beckert s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb odborových …

Sociální služby Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Provozování domovů a ústavů pro seniory, zdravotně postižené občany, společensky nepřizpůsobené a pro rodiny a …
Pracovní nabídka
572 414 512

Odborové sdružení železničářů ZO ČD železniční stanice

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového …
972 774 462