Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Roska Třebíč, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
606 538 849

Odborové sdružení železničářů

 – Naplánovat trasu
Prosazování a ochrana pracovních, sociálních, zdravotních i osobních práv a potřeb svých členů v návaznosti na jejich pracovně právní …
972 241 924

Diakonie Jablonec

 – Naplánovat trasu
Diakonie poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny v obtížných životních …
730 844 353

Městský ústav sociálních služeb města Plzně

 – Naplánovat trasu
Poskytování sociálních služeb pro rodinu, děti, mladistvé, seniory, zdravotně postižené, osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince a osoby ohrožené drogovou závislostí. Poskytování odbroného …
378 033 350

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

 – Naplánovat trasu
Poskytování odborových služeb a …
602 121 284


Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - Základní organizace vnitřně postižených

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy. Nabízíme volno-časové aktivity. Pořádáme rekondiční pobyty. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních …
224 812 225


Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou

Provoz poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou. Poskytování psychologického a sociálně-právního poradenství a dalšího. Pomáháme dětem bez rodičů prostřednictvím víkendových výcvikových pobytů, emailového poradenství, skupin osobnostního růstu a …

Základní organizace OS Stavba ČR při Střední škole stavební Teplice, příspěvková organizace

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby odborové …
417 576 006

Odborové sdružení železničářů ZO železniční stanice Praha hlavní nádraží

 – Naplánovat trasu
Podpora, prosazování a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních, ekologických a kulturních zájmů svých …

Finanční úřad Praha-západ

 – Naplánovat trasu
Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a …
261 371 111

Odborový svaz Stavba České republiky

 – Naplánovat trasu
Sdružování členů zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních …
234 462 389

OSSZ Náchod

 – Naplánovat trasu
Organizace provádí rozhodnutí o dávkách důchodového a nemocenského pojištění nebo vrácení dávek. Vybírá pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jedná před soudem, plní úkoly při výplatě dávek do ciziny a zajišťuje vydávání …