Firmy

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Sklárny N+S Harrachov

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …

Odborové sdružení železničářů - ZO - ČD - TELEMATIKA

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového sdružení …

Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc, prevenci a péči o osoby závislé na drogách. Cílem je snižování zdravotních a sociálních poškození klientů užívajících návykové látky. Poskytujeme poradenství pro uživatele a jejich blízké. Zajišťujeme dluhové poradenství a výměnu použitých injekčních stříkaček za …
(2)
222 221 124

Diakonie Jablonec

 – Naplánovat trasu
Diakonie poskytuje sociální služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny v obtížných životních …
730 844 353

SPEP - Spolek pracovníků v erotickém průmyslu

 – Naplánovat trasu
Veřejná diskuse na téma prostituce, zabránění dehonestace profesí, které v jiném odvětví jsou zcela běžné, studium komplexního problému prostituce, poradní činnost pro městské, státní úřady i členství v komisích parlamentu, publikace materiálů z pohledu etického, zdravotního, sociálního i …
(1)
720 381 695

Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, Základní organizace Union Lesní Brána a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním a ochranou pracovních, sociálních, zdravotních, kulturních, osobních a jiných práv, oprávněných zájmů a potřeb svých členů. Pořádáme odborná školení, besedy a přednášky. Poskytujeme poradenství. Zastupujeme členy ve vztahu k institucím a mezinárodním …
417 800 180

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

 – Naplánovat trasu
Provoz odborového svazu. Poskytování poradenství v oblasti mzdové, pracovněprávní a sociální, hygieny i BOZP. Nabídka pomoci při vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy a řešení tíživých sociálních situací. Zastupujeme při vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně a v soudních …
234 462 613


Občanské sdružení E - FONATAL

 – Naplánovat trasu
Sdružení se věnuje činnosti zaměřené na sociální problematiku s jednoduchým …
776 214 115

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

 – Naplánovat trasu
Provozujeme výchovný ústav pro chlapce starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Kapacita zařízení je 48 dětí. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a …
515 300 838

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice

 – Naplánovat trasu
Jsme specifické preventivní, výchovné a vzdělávací zařízení určené pro chlapce ve věku 15 až 26 let. Umožňujeme ubytování v samostatných objektech. Středisko výchovné péče je určeno pro děti ve věku 6-18 …
(1)
415 237 216

KSK centrum, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme činnost občanské poradny a terénních programů. Zaměřujeme se na pomoc sociálně slabším a znevýhodněným, sociální asistenci, základní právní poradenství, volnočasové aktivity, pomoc s hledáním zaměstnání a další. Nabízíme pomoc lidem žijícím v sociálně vyloučených …
603 322 094

Základní organizace OS Dopravy Motol

Naše organizace sdružuje všechny zaměstnance, OSVČ, studující i nezaměstnané, za účelem ochrany jejich zájmů a dodržování pracovního práva a zákonů. Přispíváme ke zlepšení jejich pracovních a finančních podmínek i k poskytování kolektivní rekreace, soutěží a …

MELESA s. r. o.

 – Naplánovat trasu
Společnost zabývající se individuálním sociálním a psychologickým poradenstvím, vzděláváním, realizací projektů podpořených EU a službami pro rodiny a …