Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plavební komora Strážnice I

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …

Plavební komora Praha-Smíchov

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
251 510 546

Plavební komora Lysá nad Labem

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 662


Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
417 515 711

Povodí Odry, státní podnik

Zabýváme se správou významných a určených drobných vodních toků a provádíme činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Provádíme investiční činnost včetně protipovodňových opatření. Nabízíme geodetické …