Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plavební komora České Vrbné

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
702 005 307

Povodí Moravy, s.p.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře. Spolupracujeme při zneškodňování havárií. Spravujeme vodní elektrárny. Zabýváme se geodetickou činností, rybářstvím, kvalitou …

VD Orlík (zdvihadlo)

 – Naplánovat trasu
Provoz zdvihadla pro malá …
318 694 113

Plavební komora Kamýk nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
318 677 119


VD Slapy (vlek)

 – Naplánovat trasu
Provoz vleku pro malá …
257 740 482

Plavební komora Štěchovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
257 740 263

Povodí Moravy, s.p.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře. Spolupracujeme při zneškodňování havárií. Spravujeme vodní elektrárny. Zabýváme se geodetickou činností, rybářstvím, kvalitou …

Plavební komora Vrané nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
257 760 311

Plavební komora Praha-Modřany

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
241 773 082

Lesy České republiky - Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, činnost odborného lesního hospodáře, ochrannou službu v lesích, správu drobných vodních toků, myslivost a rybářství, lesnickou osvětu. Vydáváme odborné časopisy a …
956 955 111

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
377 307 111

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
257 099 111

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
221 401 111