Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lesy České republiky - Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, činnost odborného lesního hospodáře, ochrannou službu v lesích, správu drobných vodních toků, myslivost a rybářství, lesnickou osvětu. Vydáváme odborné časopisy a …
956 953 111

Povodí Labe, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady. Sledujeme stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků. Udržujeme splavnost využívaných dopravně významných vodních …
(1)
495 088 111

Povodí Labe, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady. Sledujeme stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků. Udržujeme splavnost využívaných dopravně významných vodních …
466 868 211

Plavební komora Pardubice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 665

Plavební komora Srnojedy

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 963 731

Plavební komora Přelouč

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 963 743

Plavební komora Týnec nad Labem

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 664

Plavební komora Veletov

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 960 127

Plavební komora Poděbrady

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
602 129 959

Plavební komora Velký Osek

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
723 380 225

Plavební komora Klavary

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 960 104

Plavební komora Kolín

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 679

Plavební komora Nymburk

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 620

Povodí Labe, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady. Sledujeme stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků. Udržujeme splavnost využívaných dopravně významných vodních …
495 088 111