Firmy

Plavební komora Praha-Smíchov

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
251 510 546

Plavební komora Spytihněv

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
603 579 456

Plavební komora České Kopisty

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …

Povodí Odry, státní podnik

Zabýváme se správou významných a určených drobných vodních toků a provádíme činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Provádíme investiční činnost včetně protipovodňových opatření. Nabízíme geodetické …

Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
354 422 115