Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Povodí Labe, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady. Sledujeme stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků. Udržujeme splavnost využívaných dopravně významných vodních …
485 107 279

Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
487 882 890

Plavební komora Dolní Beřkovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
315 692 195

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
315 621 270


Vraňansko-hořínský plavební kanál

 – Naplánovat trasu
Provoz plavebního …
315 622 267

Plavební komora Obříství

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 777 506

Plavební komora Nymburk

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 620

Plavební komora Kostelec nad Labem

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 723

Plavební komora Kostomlátky

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 960 129

Plavební komora Hradištko

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 410 886

Plavební komora Lobkovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 410 975

Plavební komora Lysá nad Labem

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 662

Povodí Labe, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady. Sledujeme stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků. Udržujeme splavnost využívaných dopravně významných vodních …
(1)
416 805 511