Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

VD Orlík (zdvihadlo)

 – Naplánovat trasu
Provoz zdvihadla pro malá …
318 694 113


Plavební komora Velký Osek

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
723 380 225

Vlašimské městské lesy, s.r.o.

Správa a údržba lesního porostu na území města Vlašim a v …

Plavební komora Praha-Modřany

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
241 773 082

Plavební komora Praha-Mánes

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
251 510 546

Plavební komora Praha-Štvanice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
233 377 318

Plavební komora Praha-Smíchov

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
251 510 546

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
257 099 111

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
221 401 111

Plavební komora Praha-Podbaba

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
224 314 549

Povodí Labe, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Nabízíme správu vodních toků, zjišťování a hodnocení stavu povrchových i podzemních vod. Oznamujeme příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady. Sledujeme stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků. Udržujeme splavnost využívaných dopravně významných vodních …
(1)
416 805 511

Plavební komora Roudnice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …