Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plavební komora Střekov - Masarykovo zdymadlo

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební komory. Zdymadlo bylo vybudováno mezi lety 1923 a 1936. Ke zdymadlu patří dvě plavební komory, jez a …

Správa městských lesů Most

Naším hlavním cílem je péče o les. Provádíme správu a údržbu lesního porostu, ochranu kultur proti klikorohu, rekonstrukce porostů náhradních dřevin, těžbu dřeva i hnojení. Nabízíme výřezy jehličnanů a listnáčů. Prodáváme …

Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
474 628 308


Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
417 515 711

Plavební komora Miřejovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
315 785 172

Plavební komora Dolní Beřkovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
315 692 195

Povodí Vltavy, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních …
315 621 270

Vraňansko-hořínský plavební kanál

 – Naplánovat trasu
Provoz plavebního …
315 622 267

Plavební komora Dolánky

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
315 787 028

Plavební komora Obříství

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 777 506

Plavební komora Roztoky

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
220 911 730

Plavební komora Lobkovice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 410 975

Plavební komora Praha-Podbaba

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
224 314 549