Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plavební komora Praha-Smíchov

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
251 510 546

Plavební komora Strážnice I

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …

KV - BIO

 – Naplánovat trasu
Ochrana a zlepšování životního prostředí z hlediska trvale udržitelného rozvoje, propagace úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů …
353 237 162

Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
353 222 303


Podniky města Šumperka, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu příměstského rekreačního lesa. Lesní majetek města zasahuje do 3. až 6. lesního vegetačního …
583 212 263

Správa městských lesů Most

Naším hlavním cílem je péče o les. Provádíme správu a údržbu lesního porostu, ochranu kultur proti klikorohu, rekonstrukce porostů náhradních dřevin, těžbu dřeva i hnojení. Nabízíme výřezy jehličnanů a listnáčů. Prodáváme …

Plavební komora Střekov - Masarykovo zdymadlo

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební komory. Zdymadlo bylo vybudováno mezi lety 1923 a 1936. Ke zdymadlu patří dvě plavební komory, jez a …

Správa jeskyní Moravského krasu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu jeskyní Moravského …
516 413 715

Kraj Vysočina

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou přírodních …

Správa lesů - OLH

 – Naplánovat trasu
Nabízíme kompletní služby v oblasti správy lesů. Hlavní náplní práce je výkon funkce odborného lesního hospodáře na obecních a soukromých lesních majetcích a správa těchto …
602 350 046

Vlašimské městské lesy, s.r.o.

Správa a údržba lesního porostu na území města Vlašim a v …

Povodí Ohře, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu a ochranu povrchových a podzemních vod. Provozujeme a udržujeme vodní díla. Sledujeme stav koryt vodních toků, připravujeme a zajišťujeme jejich úpravu. Vytváříme podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním …
474 636 111

Povodí Odry, státní podnik

Zabýváme se správou významných a určených drobných vodních toků a provádíme činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Provádíme investiční činnost včetně protipovodňových opatření. Nabízíme geodetické …