Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z …
532 193 511

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme vypracováváme a realizujeme programy spolufinancované z fondů Evropské …
577 043 857


Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

 – Naplánovat trasu
Úřad určuje priority regionu pro čerpání strukturálních fondů, dále vytváří podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajišťuje vysokou kvalitu …
222 749 769

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zabýváme se přípravou a řízením programů úspěšného čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozdělujeme finanční dotace dle předloženého rozvojového investičního projektu a plánu. Dále nabízíme odborné konzultace či …

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

 – Naplánovat trasu
Řízení a realizace regionálního operačního programu NUTS II …
498 501 011

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

 – Naplánovat trasu
Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad. Zabezpečuje implementaci Společného regionálního …
353 502 624