Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odbor krizového řízení Ministerstva dopravy

 – Naplánovat trasu
Organizace a kontrola krizového řízení rezortu, zabezpečování úkolu ministerstva v oblasti civilního nouzového plánování, obranného plánování, hospodářské mobilizace zdrojů dopravy pro krizové stavy a v oblasti ochrany utajovaných …
225 131 240

Úřad pro civilní letectví

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Poskytujeme informace o provozu letiště, týkající se obchodní letecké dopravy nebo parašutismu. Dále zajišťujeme zprávy k vybraným situacím, se kterými se mohou cestující v letecké dopravě setkat a potřebné …
225 421 111

Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení vnitřní a rezortní kontrolní činnosti, provádění finanční kontroly a zabezpečení interního auditu, organizování a plnění úkolů uložených ministrem a dalších úkolů vyplývajících z dožádání vnějších …
(1)

Státní plavební správa

 – Naplánovat trasu
Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz. Vydáváme lodní osvědčení, cejchovní průkazy a průkazy způsobilosti. Provádíme technické prohlídky. Vybíráme správní …
581 250 911

Centrála navigace Galileo

 – Naplánovat trasu
Provoz sídla agentury navigačního systému …