Firmy

Soubor lidových staveb Slovácko

 – Naplánovat trasu
Expozice lidového stavitelství na …
572 508 247

Pueblo - archeologická společnost, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme vědeckovýzkumná činnost. Nabízíme konzultační a poradenská činnost v oblasti archeologie a památkové péče. Poskytujeme kompletní zajištění a zpracování archeologických výzkumů včetně vystavení expertního listu pro kolaudaci …
774 903 255

Soubor lidových staveb Slovácko

 – Naplánovat trasu
Expozice lidového stavitelství na …
572 508 247

Územní památková správa na Sychrově

 – Naplánovat trasu
Sestavování, vyhlašování a provádění programů komplexní péče o kulturní památky a vytváření pro ni všestranných …
482 360 001

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování záchranných archeologických výzkumů. Zajišťujeme odborná vyjádření, poskytujeme znalecké posudky a odborná stanoviska, provádíme konzultační činnost a vydáváme vědecké …
530 512 138