Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Český telekomunikační úřad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb. Zabýváme se správou rádiového spektra a čísel či kódů, analýzou relevantních trhů a ochranou …
(1)
224 004 503

Technologická agentura České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se přípravou a implementováním programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice. Poskytujeme poradenské služby. Spolupracujeme s obdobnými zahraničními agenturami. Nabízíme podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým …
234 611 111

Grantová agentura České republiky

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů výzkumu a vývoje ze státních …
227 088 841

Nejvyšší kontrolní úřad

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona. Nejvyšší kontrolní úřad má dále 9 územních odborů, které vykonávají kontrolní činnost v daném …
(1)
233 045 111

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotnické informatiky. Zavádíme a provozujeme informační …
261 092 453

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

 – Naplánovat trasu
Rada je zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. jako správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního …
(20)

Kancelář prezidenta republiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování věcí spojených s výkonem pravomocí a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta …
(5)
224 371 111

Bezpečnostní informační služba

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním hrozby terorismu, aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu. Zaměřujeme se na činnosti ohrožující utajované informace a cizích zpravodajských služeb na našem …
235 521 400

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 – Naplánovat trasu
Informace státní správy týkající se vědy, výzkumu a vývoje v České republice - státní podpory, soutěží a grantů a jejich vazby na …
224 003 850

Institut Václava Klause, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz institutu. Institut se věnuje aktuálním politickým a ekonomickým tématům, novým či inovovaným módním ideologiím, které ohrožují lidskou svobodu a demokracii a tradiční hodnoty. Pořádám semináře, přednášky a konference pro širokou …
776 500 200

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

 – Naplánovat trasu
Rada je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika …

Nejvyšší kontrolní úřad

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona. Nejvyšší kontrolní úřad má dále 9 územních odborů, které vykonávají kontrolní činnost v daném …
233 045 660

Český telekomunikační úřad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb. Zabýváme se správou rádiového spektra a čísel či kódů, analýzou relevantních trhů a ochranou …
(1)
475 309 311

Nejvyšší kontrolní úřad

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona. Nejvyšší kontrolní úřad má dále 9 územních odborů, které vykonávají kontrolní činnost v daném …
233 045 690