Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

 – Naplánovat trasu
Informace státní správy týkající se vědy, výzkumu a vývoje v České republice - státní podpory, soutěží a grantů a jejich vazby na …
224 003 850

Grantová agentura České republiky

 – Naplánovat trasu
Podpora projektů výzkumu a vývoje ze státních …
227 088 841

Nejvyšší kontrolní úřad

 – Naplánovat trasu
Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona. Nejvyšší kontrolní úřad má dále 9 územních odborů, které vykonávají kontrolní činnost v daném …
233 045 720

Technologická agentura České republiky

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se přípravou a implementováním programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice. Poskytujeme poradenské služby. Spolupracujeme s obdobnými zahraničními agenturami. Nabízíme podporu komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým …
234 611 111

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

 – Naplánovat trasu
Rada je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika …

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotnické informatiky. Zavádíme a provozujeme informační …
261 092 453

Institut Václava Klause, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz institutu. Institut se věnuje aktuálním politickým a ekonomickým tématům, novým či inovovaným módním ideologiím, které ohrožují lidskou svobodu a demokracii a tradiční hodnoty. Pořádám semináře, přednášky a konference pro širokou …
776 500 200

Český telekomunikační úřad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb. Zabýváme se správou rádiového spektra a čísel či kódů, analýzou relevantních trhů a ochranou …
386 104 111