Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Okresní soud v Novém Jičíně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …


Magistrát města Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města, není-li zákonem nebo právním předpisem stanoveno jinak. Poskytování služeb Czech …
CzechPOINT
558 609 111


Okresní soud v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …
(2)

Státní fond životního prostředí České republiky

 – Naplánovat trasu
Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR. Administrace fondu Zelená …
595 198 441

Krajská správa ČSÚ v Ostravě

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme statistické informace, které se týkají především Moravskoslezského kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí. V omezeném rozsahu je možné poskytnout také údaje o ostatních krajích, celé ČR i jinak vymezených …
595 131 211

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zabýváme se přípravou a řízením programů úspěšného čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozdělujeme finanční dotace dle předloženého rozvojového investičního projektu a plánu. Dále nabízíme odborné konzultace či …

Krajské vojenské velitelství Ostrava

 – Naplánovat trasu
Velitelství vykonává státní správu na území Moravskoslezského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace a tuto problematiku projednává s územními orgány státní správy a …

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště v Opavě

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Poskytování základních informací pro fyzické osoby o převozu předmětů do a mimo Evropskou …

Státní pozemkový úřad

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů. Vykonáváme působnost ve věci vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku, převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné …
727 956 899

Okresní soud v Karviné

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Informace o průběhu řízení, přehled událostí, které nastaly v průběhu řízení ve formě přehledné tabulky a podrobného zobrazení naleznete na internetových …

Český hydrometeorologický ústav

 – Naplánovat trasu
Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a …
596 900 111

Okresní státní zastupitelství Frýdek-Místek

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …