Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plavební komora Spytihněv

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
603 579 456

Soubor lidových staveb Slovácko

 – Naplánovat trasu
Expozice lidového stavitelství na …
572 508 247

Krajské vojenské velitelství Zlín

 – Naplánovat trasu
Velitelství vykonává státní správu na území Zlínského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zaměřuje se na řešení žádosti státních občanů ČR o dobrovolné převzetí výkonu branné …
973 458 832

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj - Oddělení veterinární hygieny Vsetín

 – Naplánovat trasu
Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Zaměřujeme se na přímou a nepřímou ochranu zvířat proti …
571 412 033

Celní úřad pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Napajedlech

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Poskytování základních informací pro fyzické osoby o převozu předmětů do a mimo Evropskou …

Územní památková správa v Kroměříži

 – Naplánovat trasu
Sestavování, vyhlašování a provádění programů komplexní péče o kulturní památky a vytváření pro ni všestranných …
573 301 432

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme statistické informace, které se týkají především Zlínského kraje, jeho okresů, správních obvodů s rozšířenou působností a obcí. V omezeném rozsahu je možné poskytnout také údaje o ostatních krajích, celé ČR i jinak vymezených …
577 004 935

Okresní soud v Kroměříži

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Finanční úřad Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a …
571 495 113

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování záchranných archeologických výzkumů. Zajišťujeme odborná vyjádření, poskytujeme znalecké posudky a odborná stanoviska, provádíme konzultační činnost a vydáváme vědecké …
727 818 523

Krajské státní zastupitelství v Brně - pobočka ve Zlíně

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Uherském Hradišti

 – Naplánovat trasu
Okresní soud provádí soudní řízení v prvním stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických, věcech …

Krajský soud v Brně - pobočka Zlín

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních …
(1)