Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Nejvyšší soud

 – Naplánovat trasu
Nejvyšší soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní nebo Nejvyšší správní …
541 593 111

Okresní soud ve Znojmě

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …
(1)

Ústavní soud České republiky

 – Naplánovat trasu
Provoz ústavního soudu. Ochrana práva vyplývající z Ústavy, Listiny základních práv a svobod a dalších ústavních zákonů České …
542 162 111

OKRESNÍ SOUD BRNO-VENKOV

 – Naplánovat trasu
Okresní soud provádí řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni. Více informací na www …

Okresní soud v Břeclavi

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Vrchní státní zastupitelství Olomouc - pobočka Brno

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Blansku

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Nejvyšší správní soud

 – Naplánovat trasu
Vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním …
542 532 311

Městský soud v Brně

 – Naplánovat trasu
Soud je věcně příslušný pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí ve druhém stupni. V obchodních věcech rozhoduje jako soud prvního …
(4)

Okresní státní zastupitelství Blansko

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Hodoníně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Okresní soud Vyškov

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Krajský soud v Brně

 – Naplánovat trasu
Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních …
(2)

Nejvyšší státní zastupitelství Brno

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …
542 512 111