Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vrchní státní zastupitelství Olomouc

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Krajský soud v Ostravě - pobočka Olomouc

 – Naplánovat trasu
Krajské soudy jsou soudy odvolacími, rozhodují o odvoláních proti rozsudkům okresních soudů jako soudy druhého stupně, a to vždy …

Okresní soud v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Do budovy soudu vede bezbariérový přístup a informační kancelář zajišťuje, vyhotovování fotokopií ze spisů oprávněným osobám, vydávání potvrzení o rozvodu a další …

Vrchní soud v Olomouci

 – Naplánovat trasu
Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních …

Okresní soud v Šumperku

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Okresní soud v Prostějově

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Prostějov

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud Jeseník

 – Naplánovat trasu
Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Olomouc

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Přerově

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …
581 279 111

Okresní soud v Bruntále

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Bruntál

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Okresní soud v Bruntále - pobočka Krnov

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Okresní státní zastupitelství Svitavy

 – Naplánovat trasu
Provozujeme instituci realizující právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …