Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Jsme státní příspěvková organizace zabývající se administrací a kontrolou projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU (program IROP a programy …

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek. Zasahujeme proti praktikám, jež narušují hospodářskou soutěž, jako jsou např. kartelové dohody, zneužití …

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí. Žádosti musí obsahovat zastavovací situaci se zákresem všech …

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

Podílíme se na koordinaci resortního sportu, organizaci celostátních policejních mistrovství i mezinárodních soutěží konaných v ČR a vytváříme podmínky pro …

MÚ Mariánské Lázně - Odbor majetku

Pronájem bytů, nebytových prostor a pozemků.

ÚZIS ČR

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vedení národních zdravotních registrů.

MÚ Mníšek pod Brdy - OŽP a vodoprávní úřad

Odbor vyřizuje žádosti o povolení užívání vodních děl, o stavební povolení na studnu, povolení s nakládáním podzemních vod, kácení dřevin.

Zdravotnické zabezpečení krizových stavů

Zajišťování logistiky při mimořádných situacích ve zdravotnictví.

Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování

Odbor zajišťuje výkon funkce ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování s výjimkou problematiky územního rozhodování, včetně výkonu …

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení.

Katastrální úřad Mělník

Poskytování služeb v oblasti správy katastru nemovitostí. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v resortu zeměměřictví. Rovněž zohledňujeme potřeby v oblasti …

Velitelství Vojenské policie Tábor

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany. …