Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Plavební komora Vnorovy I

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …

Plavební komora Praha-Štvanice

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
233 377 318

Celní úřad pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště v Brně - Tuřanech

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Poskytování základních informací pro fyzické osoby o převozu předmětů do a mimo Evropskou …

Český telekomunikační úřad

 – Naplánovat trasu
Provozujeme úřad pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb. Zabýváme se správou rádiového spektra a čísel či kódů, analýzou relevantních trhů a ochranou …
(1)
224 004 503

Plavební komora Lysá nad Labem

 – Naplánovat trasu
Provoz plavební …
721 379 662

Územní odborné pracoviště v Praze

 – Naplánovat trasu
Sestavování, vyhlašování a provádění programů komplexní péče o kulturní památky a vytváření pro ni všestranných …
234 653 111

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany. Provádíme schvalování dokumentace související se zákonem o jaderné bezpečnosti a radiační ochraně. Stanovujeme podmínky a požadavky nutné k ochraně …
221 624 111


Okresní státní zastupitelství Kladno

 – Naplánovat trasu
Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných …

Vrchní soud v Praze

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů. Natáčely se zde filmy Punťa a čtyřlístek, Osvobození Prahy, Vy nám taky, šéfe i Román pro …

Celní úřad pro Královéhradecký kraj - Územní pracoviště v Náchodě

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Poskytování základních informací pro fyzické osoby o převozu předmětů do a mimo Evropskou …

Ministerstvo kultury

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační …
257 085 111

Okresní soud v Kladně

 – Naplánovat trasu
Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním …

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa či poskytuje informace o volném pohybu pracovníku v zemích Evropské unie. Bojuje proti korupci a zajišťuje výplaty pomoci v hmotné nouzi důchodu. Zabývá se sociálním …
221 921 111