Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

DIAMO, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme, uchováváme a využíváme archivália našeho …
487 894 111

Archiv společnosti Škoda Auto

Uchováváme a zpřístupňujeme …

Státní okresní archiv Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
326 722 244

Státní okresní archiv Mělník

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
315 622 629

Státní okresní archiv Nymburk

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
325 551 046

Archiv města Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ústí nad Labem. Poskytování služeb spisového meziarchivu. Zajišťuje vyhledávání archiválií pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu. Provádí vědeckou a vydavatelskou …
475 220 631


Státní okresní archiv Praha-východ

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
284 890 487

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

 – Naplánovat trasu
Specializovaný archiv se zaměřuje na výsledky geodetických a kartografických prací. Nabízíme ke studiu mapová díla vytvořená na základě rakouského vojenského mapování z konce 19. století a rozsáhlý soubor německých topografických a vojenských map a další. K dispozici jsou i archivní …
284 041 681

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Shromažďování a zpracování spisového materiálu Akademie věd, archivních fondů předchozích vědeckých institucí a písemných pozůstalostí …
286 010 110

Státní okresní archiv Kolín

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
321 724 273

Archiv Národního muzea

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv Národního …

Národní filmový archiv

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na archivaci základních děl filmové historie a …
(1)
604 243 290

Správní archiv ministerstva zemědělství

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb …