Firmy

Ministerstvo spravedlnosti

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje i zpřístupňuje uložené …
(1)
221 997 111

Archiv společnosti Sokolovská uhelná

 – Naplánovat trasu
Provoz certifikovaného archivu. Uchovávání a zpřístupňování archiválií. K dispozici je 83 archivních fondů a sbírek. Archiválie dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách a okrajově též jihočeského …
352 461 111

Vojenský ústřední archiv

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické osoby, předkládá archiválie …
973 213 311

Archiv Národního muzea

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv Národního …

Úřad vlády ČR

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání …

Státní okresní archiv Znojmo

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
515 224 330

Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

Zabýváme se zpracováním, uchováním a využíváním …


Archiv Ministerstva zahraničních věcí

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Ministerstva zahraničních věcí. Archiv je možno studovat s platným povolením žádosti studia a badatelským řádem archivu. Vstup je i pro …
224 182 701

Česká republika - Archiv Senátu

 – Naplánovat trasu
Provoz správního …

Archiv České národní banky

 – Naplánovat trasu
Soustřeďujeme převážně archivní materiál z činnosti bank i písemnosti, které mají vztah k hospodářskému a politicko-ekonomickému vývoji a …
224 412 596

Národní zemědělské muzeum Praha

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií. Uchováváme archivní jednotky z oblastí rostlinné a živočišné výroby, vybavení domácností, dopravy, zdrojů energie a samochodných strojů či …
220 308 200

Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Provoz bezpečnostního správního …