Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ministerstvo spravedlnosti

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje i zpřístupňuje uložené …
(1)
Pracovní nabídka

Správní archiv ministerstva zemědělství

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb …

Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

Zabýváme se zpracováním, uchováním a využíváním …

Archiv města Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ústí nad Labem. Poskytování služeb spisového meziarchivu. Zajišťuje vyhledávání archiválií pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu. Provádí vědeckou a vydavatelskou …
475 220 631

Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav

 – Naplánovat trasu
Péče o písemnosti vzešlé z činnosti svého zřizovatele a jeho předchůdců, historické fondy v něm uložené a …
569 430 050

Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Provoz bezpečnostního správního …

Národní zemědělské muzeum Praha

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií. Uchováváme archivní jednotky z oblastí rostlinné a živočišné výroby, vybavení domácností, dopravy, zdrojů energie a samochodných strojů či …
220 308 200

Státní okresní archiv Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a …
565 323 626

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
233 326 755

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

 – Naplánovat trasu
Specializovaný archiv se zaměřuje na výsledky geodetických a kartografických prací. Nabízíme ke studiu mapová díla vytvořená na základě rakouského vojenského mapování z konce 19. století a rozsáhlý soubor německých topografických a vojenských map a další. K dispozici jsou i archivní …
284 041 681

Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na provoz správního …
257 174 131

Úřad vlády ČR

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání …

Archiv Národního muzea

 – Naplánovat trasu
Provozujeme archiv Národního …