Firmy


Archiv České strany sociálně demokratické

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zpracování, uchovávání a využívání …
720 273 408

DIAMO, státní podnik

 – Naplánovat trasu
Zpracováváme, uchováváme a využíváme archivália našeho …
487 894 111

Archiv Pražského hradu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského …
224 373 165

Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
974 847 358

Vojenský ústřední archiv

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické osoby, předkládá archiválie …
973 213 311


Bezpečnostní archiv Národního bezpečnostního úřadu

Provoz bezpečnostního správního …

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a …

Správní archiv Ministerstva dopravy

 – Naplánovat trasu
Provoz archivu Ministerstva dopravy České …
225 131 192

Archiv Židovského muzea v Praze

 – Naplánovat trasu
Spravujeme sbírky, fondy a archiv Židovského muzea. V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a …
222 749 211

Archiv města Brna

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Brna. Jsou zde uloženy písemné pozůstalosti brněnských občanů, sbírky fotografií a pohlednic s brněnskou tématikou. Najdete zde sbírky map a …
542 173 612

Správní archiv Armády ČR

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu AČR, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného …