Firmy
Oslovte více firem najednou zasláním hromadné poptávky.

Archiv Univerzity Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Provoz správního archivu. Provádění vědeckovýzkumné činnosti v oblasti dějin Univerzity Hradec Králové. Zajištění výstavní a publikační činnosti v oblastech archivní …
493 332 541
Archiv Univerzity Hradec Králové
Nyní nelze poptat

Státní okresní archiv Hradec Králové

Nabídka služeb státního oblastního …
Státní okresní archiv Hradec Králové
Nyní nelze poptat

GSE spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Archivní a spisová služba. Insolvenčním správcům, likvidátorům, obchodním společnostem a podnikatelům nabízíme možnost uložení všech typů dokumentů v komerční …
722 213 213
Státní okresní archiv Pardubice

Nabídka služeb státního oblastního …
Státní okresní archiv Pardubice
Nyní nelze poptat

Státní okresní archiv Semily

Provádíme činnosti spojené s kontrolou výkonu spisové služby. Zajišťujeme pořízení výpisu nebo opisu archiválií a ověřování kopií pořízených archivem. Specializujeme se na reprodukce archiválií elektrografickým kopírováním a digitální reprodukcí. Umožňujeme potvrzení shody kopie s jejím …
Státní okresní archiv Semily
Nyní nelze poptat

Státní oblastní archiv v Zámrsku

Nabídka služeb státního oblastního …
Nyní nelze poptat

Státní okresní archiv v Chrudimi

Nabídka služeb státního oblastního …
Státní okresní archiv v Chrudimi
Nyní nelze poptat

Archiv města Turnov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme spisové a archivní …
Nyní nelze poptat