Firmy

GSE spol. s r.o.

 – Naplánovat trasu
Archivní a spisová služba. Insolvenčním správcům, likvidátorům, obchodním společnostem a podnikatelům nabízíme možnost uložení všech typů dokumentů v komerční …
722 213 213Archiv Pražského hradu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování archivování dokumentů týkajících se Pražského …
224 373 165

Státní oblastní archiv v Praze

 – Naplánovat trasu
Shromažďování, přejímání, zabezpečování a uchovávání písemností a dokumentů archivní …
(1)
974 847 358

Vojenský ústřední archiv

 – Naplánovat trasu
Archiv se podílí na dohledu na spisovou službu v rezortu MO, dohlíží na skartační řízení, provádí výběr archiválií a plní funkci specializovaného archivu. Vyhledává v uložených dokumentech a archiváliích požadované informace pro úřady, právnické i fyzické osoby, předkládá archiválie …
973 213 311

Archiv Národního technického muzea

Zabýváme se archivací dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a …

Správní archiv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Provádění dohledu na výkon spisové služby u útvarů v řídicí působnosti Ministerstva školství, mládeže a …

Městská část Praha 8

 – Naplánovat trasu
Provoz správního …
283 101 231

Archiv Židovského muzea v Praze

 – Naplánovat trasu
Spravujeme sbírky, fondy a archiv Židovského muzea. V archivu jsou uloženy dokumentace jednotlivých židovských náboženských obcí Čech a …
222 749 211

Archiv Akademie výtvarných umění v Praze

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy historického písemného archivu. Zaměřujeme se na dějiny českého výtvarného umění 19. a 20. století včetně kolekce kreseb a grafiky od konce 18. století až do …

Archiv hlavního města Prahy

Shromažďování a uchovávání historických dokumentů, které podávají svědectví o minulosti metropole České republiky od středověku až po současnost. Zaměřujeme se na předarchivní péči, akvizice, evidenci, zpracování a zpřístupňování …

Úřad vlády ČR

 – Naplánovat trasu
Zpracovávání, uchovávání a využívání …

Literární archiv Památníku národního písemnictví

Zajišťujeme předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti. Zaměřujeme se na zpracování, evidenci a zpřístupňování uložených archiválií. Uchováváme archivní jednotky dokumentující vývoj české literatury v časovém rozmezí od konce 18. století po …