Firmy
Řazení výsledků: výchozí |
Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav

 – Naplánovat trasu
Péče o písemnosti vzešlé z činnosti svého zřizovatele a jeho předchůdců, historické fondy v něm uložené a …
569 430 050
Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav
Nyní nelze poptat

Ministerstvo spravedlnosti

 – Naplánovat trasu
Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců. Archiv zajišťuje předarchivní péči a skartační řízení v obvodu své působnosti, zpracovává, eviduje i zpřístupňuje uložené …
(1)
221 997 111
Ministerstvo spravedlnosti
Nyní nelze poptat

SIJA - servisní, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme archivace písemností, účetních dokladů a firemních …
608 866 687
SIJA - servisní, s.r.o.
Nyní nelze poptat

Národní archiv

 – Naplánovat trasu
Správa dokumentů a provoz elektronického archivu. Pořádáme výstavy a exkurze. Kontrolujeme výkon spisové služby, provádíme výběr archiválií ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a poskytujeme vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské …
233 326 755
Národní archiv
Nyní nelze poptat

Daniel Rubeš

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a shromažďování dat o osobnostech a dílech českých a slovenských umělců. Vydávání knižní ročenky Uzavřené …
603 220 919
Daniel Rubeš
Nyní nelze poptat

Archiv města Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Uchovávání a zpřístupňování archiválií vzniklých z činností města a ostatních obcí okresu Ústí nad Labem. Poskytování služeb spisového meziarchivu. Zajišťuje vyhledávání archiválií pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu. Provádí vědeckou a vydavatelskou …
475 220 631
Archiv města Ústí nad Labem
Nyní nelze poptat