Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Asociace financování infrastruktury pro mobilitu, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro podporu mobility osob a zboží na celém území České republiky. Organizujeme odborné akce, přednášky a semináře. Dále svým členům poskytujeme denní monitoring médií v oblasti financování a provozování dopravní infrastruktury s týdenním, měsíčním i ročním analytickým …
739 443 941


Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme zkoušky, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů. Požíváme metodu ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na …
606 556 048

AgentFly Technologies s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Přinášíme inovativní řešení pro leteckou …
605 286 241

Cspsd - Centrum služeb pro silniční dopravu

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme kontrolu dodržování doby řízení, přestávek a provádíme kontrolní vážení vozidel. Poskytujeme poradenství v oblasti silniční nákladní dopravy. Dodáváme tiskoviny pro STK, SME, BESIP a úřady obcí s rozšířenou působností. Nabízíme specializovaná školení pro orgány státní …
225 131 713

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Základním posláním odborné nezávislé organizace je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého …
541 641 768

IODA, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sběrem a analýzou dopravních dat. Vytváříme databáze dopravní infrastruktury a vydáváme odborné …
737 104 563