Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

VÚTS, a.s.

Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. Dále se zabýváme automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů a …

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
737 267 296

Strojírenský zkušební ústav

Jako Notifikovaná osoba 1015 nabízíme zákazníkům zkoušení, posuzování shody, inspekční činnost, certifikaci výrobků, systémů managementu a certifikaci osob včetně školení. Další služby: 3D tisk, 3D měření rozměrů, certifikační značky DVGW, UIAA, EHPA, MCS, Keymark, certifikace GOST R a …

Puncovní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Provádíme puncovní kontroly zboží zhotoveného z drahých kovů či inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů. Ukládáme sankce za zjištěné …
225 982 132

Česká membránová platforma, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme odborníky a instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech. Podílíme se na vnitrostátních i mezinárodních …
724 959 544

LentiKat´s, a.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výrobou, prodejem, výzkumem a vývojem v oblasti aplikace imobilizovaných enzymů a dalšího. Zaměřujeme se také na zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností PVA nosičů, vývoj technologických zařízení, návrhy a optimalizace …
487 851 393


Středisko ZBZS Hamr

Provádíme sanační práce, těžbu radioaktivních nerostů a průzkumné hydrogeologické práce. Zajišťujeme technickou a biologickou rekultivaci pozemků po likvidaci těžební činnosti. Realizujeme inženýrské a průmyslové stavby s technickou vybaveností, včetně prací prováděných hornickým …
VYRTYCH, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme zkoušky svítidel z hlediska bezpečnosti výrobku a fotometrická měření svítidel. Nabízíme zkoušky svítidel určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. K dispozici je termokamera, klimatická, tepelná i korozní komora, zařízení pro zkoušky odolnosti proti vnikání vody a …
326 397 610

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
725 896 862