Firmy


Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb zemědělské zkušební stanice a poskytování …
556 741 824

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik

Nabízíme zkoušení elektrických, neelektrických zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Speciální měření elektrických veličin, teploty dynamických tlaků, autorizace a notifikace na certifikaci zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím …

Zkušební stanice Rýmařov, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme kontroly a testování v oblasti zemědělských plodin, luk a …
554 211 092

Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění výzkumně vývojové činnosti zaměřené především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních …
775 113 433


Puncovní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Provádíme puncovní kontroly zboží zhotoveného z drahých kovů či inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů. Ukládáme sankce za zjištěné …
225 982 141

Český svářečský ústav, s.r.o.

Provoz výzkumné, vývojové, inspekční, certifikační a zkušební organizace působící v oboru svařování. Zajištění svářečského dozoru. Kvalifikace postupů svařování. Nabízíme tepelné zpracování …


Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii, hydrogeologii. Zabýváme se podporou ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v …
595 134 800

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou a vlastnostmi antropogenních sedimentů, fyzikálními zákonitostmi a mechanismy indukovaných procesů v horninách. Pořádáme přednášky na vysokých školách a …
596 979 111

ForSTEEL, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Využívání odpadního tepla ve válcovnách a …
597 305 808

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
739 384 750