Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádění výzkumně vývojové činnosti zaměřené především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních …
775 113 433

Zkušební stanice Rýmařov, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme kontroly a testování v oblasti zemědělských plodin, luk a …
554 211 092

Puncovní úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výkon státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Provádíme puncovní kontroly zboží zhotoveného z drahých kovů či inspekce u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů. Ukládáme sankce za zjištěné …
225 982 141

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Nabídka služeb zemědělské zkušební stanice a poskytování …
556 741 824

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik

Nabízíme zkoušení elektrických, neelektrických zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Speciální měření elektrických veličin, teploty dynamických tlaků, autorizace a notifikace na certifikaci zařízení a ochranných systémů do prostředí s nebezpečím …

SIMUL trust, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum a vývoj v oblasti energetického využívání odpadu. Vyvíjíme systém SIMUL PTR který, přepracovává a energeticky zhodnocuje čistírenské kaly, biomasu, odpadní materiály, masokostní moučku, trus zvířat, elektro odpad, komunální odpad a kontaminované …
596 130 015

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme zkoušky, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů. Požíváme metodu ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na …
558 339 337

ForSTEEL, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Využívání odpadního tepla ve válcovnách a …
597 305 808Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

 – Naplánovat trasu
Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce. Provozujeme centrum inteligentních systémů a …
597 323 267

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii, hydrogeologii. Zabýváme se podporou ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady a obaly, výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v …
595 134 800