Firmy
Štefánikova hvězdárna

 – Naplánovat trasu
Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a přednášky z astronomie a …
257 320 540

Hvězdárna Ďáblice

 – Naplánovat trasu
Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a přednášky z astronomie a …
283 910 644

GMT Europe, a.s.

 – Naplánovat trasu
Zkoušení, posuzování a certifikování nových modelů VHP podle platných právních …
605 297 287

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

 – Naplánovat trasu
Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich …

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou základní a aplikovaný výzkum v oblastech molekulární biologie, genetiky a buněčné …
224 310 234

UJP PRAHA, a.s.

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů. Poskytujeme služby v průmyslu strojírenství a jaderném průmysl, kde se zabýváme výrobou kontejnerů, boxů a …

Lukáš Baloun

 – Naplánovat trasu
Provádím laboratorní zpracování archeologického materiálu včetně …
725 514 301

Zkušebnictví, a.s.

 – Naplánovat trasu
Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení. K dispozici máme vysokonapěťové zkušební prostory pro kusové zkoušky na distribučních transformátorech. Nabízíme měření částečných výbojů na distribučních transformátorech, zkoušky atmosférickým impulzem i dielektrické zkoušky a oteplovací …
281 012 371


Státní ústav pro kontrolu léčiv

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Provoz databáze léků a …
272 185 899