Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Hvězdárna Ďáblice

 – Naplánovat trasu
Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a přednášky z astronomie a …
283 910 644

Štefánikova hvězdárna

 – Naplánovat trasu
Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a přednášky z astronomie a …
257 320 540

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování úkolů vyplývajících ze zákonů, technických předpisů a norem upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní …
221 802 802

4 RESEARCH, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se klinickým výzkumem v oblasti psychiatrie, onkologie a kardiovaskulárních onemocnění. Zajišťujeme management klinických studií, školení správné klinické praxe či klinický …
728 232 006

Casri - Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy

 – Naplánovat trasu
Provádění funkční zátěžové diagnostiky, biochemie, podologie i psychologického poradenství. Prodej metodických publikací, filmů a …
973 204 641

VZLU TEST, a.s.

 – Naplánovat trasu
Hlavním posláním společnosti je provádění komerčních činností v oblasti zkušebnictví. Zaměřujeme se na zkoušky mechanické odolnosti, klimatické, korozní a tlakové zkoušky, chemické analýzy a rozbory, elektrické zkoušky a měření, kalibrace vybraných veličin či zkoušky prvků a systémů na LPG a …
225 115 354

KTG, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zajištění homologačních zkoušek vozidel. Dále provádíme speciální zkoušky tykající se skel, lepených spojů, tenkých povrchových vrstev a zkoušky klimatické, pevnostní a …
731 502 789

TIMAC AGRO CZECH, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Provádíme výzkum v oblasti výživy zemědělských plodin a prodej hnojiv. Nabízíme poradenství v oblasti rostlinné výživy a inovace konkrétních řešení výživy rostlin. Dodáváme produkty značek Physiostart, Fertiactyl, Fertileader, Duofertil, Eurofertil a Slurry …
567 301 995

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oblasti molekulárních biotechnologií, genomiky a …
255 700 885

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Jsme česká nezávislá společnost s nadnárodní působností poskytující služby v oblastech zkušebnictví, certifikace výrobků a certifikace systémů řízení, technické inspekce, kalibrace a standardizace. Působíme jako notifikovaná osoba, akreditovaná zkušebna a inspekční i certifikační …

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ověřováním a odbornou činností v oblasti střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin. Provádíme akreditované i neakreditované zkoušky střeliva, pyrotechniky a …
284 081 830