Firmy

Městská hvězdárna ve Slaném

 – Naplánovat trasu
Pořádáme astronomické kroužky. Nabízíme pořady pro veřejnost i …
312 525 730

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem, vývojem a aplikací metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Provádíme integraci a koordinaci zájmů v oblasti ochrany životního prostředí. Podporujeme výzkum v oblasti okrasného zahradnictví. Nabízíme vypracování odborných posudků a poskytujeme …
605 205 959

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se výzkumem v oblasti meziplanetární hmoty a vysokoenergetických objektů. Provádíme publikační …
323 649 201

ÚJV Řež, a.s.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu. Provádíme výstavbu jaderných elektráren. Zaměřujeme se také na nukleární medicínu zejména v oblasti diagnostiky různých …

Zkušební centrum VUZ Velim

 – Naplánovat trasu
Provádíme zkoušky, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů. Požíváme metodu ověřování technických parametrů a jízdních vlastností železničních kolejových vozidel přímo na …
972 253 059


VTP ROZTOKY, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vědeckotechnický park koncipován jako nájemní objekt pro firemní vědecké týmy zabývající se aplikovaným výzkumem a vývojem. Převážná část je připravena pro výzkum spalovacích motorů, vozidel, převodovek, elektrických přenosů a hybridů, palivových článků a rychloběžných …
246 003 500

SELGEN, a.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a …
281 091 441


VYRTYCH, a.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme zkoušky svítidel z hlediska bezpečnosti výrobku a fotometrická měření svítidel. Nabízíme zkoušky svítidel určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. K dispozici je termokamera, klimatická, tepelná i korozní komora, zařízení pro zkoušky odolnosti proti vnikání vody a …
326 397 610

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 – Naplánovat trasu
Naše centrum je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřujeme se na výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a …
325 873 140

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Výzkum a výroba léčiv, medoviny a inseminačních přístrojů. Pořádáme specializované kurzy pro včelaře. Prodej vlastních výrobků. Výzkumy se týkají: nemoci včel, genetiky a šlechtění, uchování genových zdrojů, chemie včelích produktů, včelařské technologie, biologií a chovem …

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Zabýváme se řešením vědeckovýzkumných projektů pro lesní hospodářství a myslivost. Zajišťujeme expertní činnost a poradenství pro státní správu a vlastníky různých kategorií. Poskytujeme monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech v potravních řetězcích a testování pesticidních …

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví i katastru. Vývoj a testování nových technik, postupů či softwaru. Nabídka odborných …
226 802 300