Firmy

Hvězdárna prof. Františka Nušla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Zaměřujeme se především na tématické přednášky pro základní i střední školy. Dále pořádáme čtyřikrát ročně Dny astronomie a tématické přednášky. Vedeme astronomický …
606 633 439


Historický ústav AV ČR, v.v.i.

 – Naplánovat trasu
Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války. Základní výzkum uskutečňuje v oboru českých, československých i obecných dějin a je součástí sítě domácích i zahraničních vědeckých, výzkumných a vysokoškolských …
387 775 070

Česká biotechnologická platforma z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je stát se národní technologickou platformou v oblasti biotechnologií a jejich využití, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl a realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační …
602 425 755

Botanický ústav AV ČR, úsek ekologie rostlin

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů. Zaměřujeme se na taxonomii, algologii, ekologii a fyziologie sinic a řas. Disponujeme specializovanými sbírkami k vědeckým účelům a analytickou laboratoří či vědeckou …
384 721 127

Táborská hvězdárna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme hvězdárnu a planetárium. Organizujeme večery u dalekohledu s pozorováním noční oblohy a odborným výkladem. K dispozici je reflektor, který umožňuje pozorovat Slunce, Měsíc, planety Sluneční soustavy vyjma Pluta, hvězdy, galaxie, komety i mlhoviny a jiné …
381 254 469
Hvězdárna Kleť

 – Naplánovat trasu
Nabízíme prezentace poznatků pro veřejnost, práce s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o oblast astronomie a spolupráce s amatérskými …
380 123 327

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ověřováním a odbornou činností v oblasti střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin. Provádíme akreditované i neakreditované zkoušky střeliva, pyrotechniky a …
381 251 453

Technologická a stavební huť, s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Zkoumání využití obnovitelných zdrojů …
602 211 399

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Provoz databáze léků a …
272 185 502

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz. Zaměřujeme se na kontroly ekologického zemědělství a vydáváme výjimky pro použití konvenčního osiva a sadby. Organizujeme semináře a vydáváme odborné …
383 321 705